-澳客足球竞猜

11-8���޶���������������ҵ��ҵ����״������2006�꣩
��λ����Ԫ
�ŀ �ʲ��ܼ� �� �� ��ծ�ϼ� ������ȩ��ϼ� ��ӫҵ��
����
��ӫҵ��
�ɱ�
��ӫҵ��
����
����ҵ��
����
�����ܶ�
#�����ʲ� #�̶��ʲ�
�ܡ��� 2633.89 1912.37 370.18 1875.80 758.09 6807.99 6260.86 470.25 44.11 173.19
��#���м����пع� 1007.50 705.60 163.78 616.85 390.65 2494.72 2251.00 222.09 7.37 117.16
����ҵ 1790.61 1385.63 191.95 1264.65 525.95 5135.45 4765.61 325.34 14.11 137.81
��#���м����пع� 911.60 648.82 134.25 541.76 369.85 2317.41 2095.15 203.78 4.72 116.11
���ǽ�ע�����ͷ� ��
��������ҵ 1750.68 1351.23 189.37 1230.08 520.60 4999.66 4652.60 307.44 11.26 134.95
����������ҵ 523.87 403.34 57.96 270.50 253.38 1035.51 899.64 126.85 2.84 86.91
����������ҵ 35.34 28.64 2.64 32.06 3.28 68.34 64.62 2.38 0.29 0.31
�����ɷݺ�����ҵ 7.80 5.97 0.53 6.90 0.90 32.04 30.47 1.16 0.11 0.32
������ӫ��ҵ 12.86 11.55 0.80 9.51 3.35 44.03 42.82 0.67 0.10 0.16
������������ӫ��ҵ 7.75 6.99 0.57 5.20 2.54 31.68 30.92 0.26 0.08 0.05
      ������ӫ��ҵ 2.78 2.72 0.04 2.69 0.10 2.01 1.95 0.04 0.00 0.00
�����������뼯����ӫ��ҵ 2.33 1.84 0.19 1.62 0.71 10.34 9.95 0.37 0.02 0.11
�����������ι�˾ 437.69 353.28 39.21 353.50 84.19 1219.98 1147.54 57.26 4.62 11.89
���������ж��ʹ�˾ 24.65 18.18 4.53 13.35 11.30 52.78 46.39 5.94 0.12 3.30
�����������������ι�˾ 413.04 335.10 34.68 340.15 72.89 1167.20 1101.15 51.32 4.50 8.59
�����ɷ����޹�˾ 264.39 144.08 61.77 168.95 95.44 1008.34 945.01 61.63 1.28 23.98
����˽ӫ��ҵ 464.69 402.36 26.00 385.23 79.46 1579.68 1511.35 57.18 2.02 11.06
������˽ӫ������ҵ 3.48 2.79 0.23 2.99 0.49 16.85 15.72 0.68 0.01 0.16
������˽ӫ�ϻ���ҵ 1.06 0.93 0.12 0.88 0.18 3.50 3.32 0.15 0.00 0.03
������˽ӫ�������ι�˾ 415.58 358.54 24.03 339.92 75.66 1377.12 1313.12 53.65 1.91 10.12
������˽ӫ�ɷ����޹�˾ 44.58 40.10 1.63 41.44 3.14 182.22 179.19 2.70 0.10 0.74
����������ҵ 4.02 2.01 0.46 3.43 0.60 11.73 11.15 0.31 0.00 0.31
���ۡ��ġ�̨��ͷ����ҵ 21.89 17.46 1.88 18.24 3.64 80.38 74.59 0.97 2.66 1.95
�������ʾ�ӫ��ҵ 1.42 1.08 0.07 0.97 0.45 6.32 5.39 0.83 -0.01 0.01
    �ۡ��ġ�̨�̶��ʾ�ӫ��ҵ 20.47 16.38 1.81 17.28 3.19 74.05 69.20 0.14 2.67 1.94
������ͷ����ҵ 18.03 16.93 0.71 16.32 1.71 55.41 38.43 16.93 0.18 0.92
�������ʾ�ӫ��ҵ 1.03 0.75 0.18 0.32 0.70 2.05 1.54 0.51 0.01 -0.04
�������ʾ�ӫ��ҵ 16.99 16.17 0.53 16.01 0.99 52.28 35.86 16.38 0.18 0.96
    ����ͷ�ʹɷ����޹�˾ 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.02 1.08 1.03 0.04 0.00 0.00
����ҵ�� ��
��ũ���ʒ���� 66.25 50.75 7.57 59.76 6.49 70.18 66.53 3.11 0.70 0.24
��ʳʒ�����ϼ��̲���ʒ���� 300.90 243.06 35.95 98.74 202.16 570.39 459.72 98.00 3.95 81.04
����֯����װ������ʒ���� 367.74 282.78 26.75 277.88 89.86 982.10 921.63 55.52 2.23 12.04
���ļ���������ʒ���������� 32.36 19.87 5.90 19.48 12.87 66.90 60.79 5.15 0.13 1.42
��ҽҩ��ҽ���������� 58.58 45.01 5.39 44.07 14.51 125.33 115.11 8.71 0.28 1.74
�����ʒ�����ļ�������ʒ���� 658.95 476.19 95.17 500.40 158.55 2481.87 2361.16 109.09 3.48 32.73
����е�豸����𽻵缰���ӳ�ʒ���� 258.32 235.07 11.51 225.77 32.55 755.92 701.14 43.44 2.80 7.65
  ó�׾�������� 0.06 0.06 0.00 0.02 0.05 0.50 0.49 0.00 0.00 0.00
���������� 47.44 32.83 3.72 38.53 8.91 82.26 79.03 2.32 0.52 0.96
����ҵ 843.28 526.74 178.23 611.14 232.14 1672.55 1495.24 144.91 30.01 35.38
��#���м����пع� 95.90 56.77 29.52 75.09 20.80 177.31 155.85 18.31 2.65 1.05
���ǽ�ע�����ͷ� ��
��������ҵ 725.40 444.06 155.62 534.22 191.18 1462.31 1311.38 120.99 20.72 28.64
����������ҵ 46.16 25.52 15.43 34.23 11.93 68.24 55.39 10.96 0.98 1.78
����������ҵ 7.91 4.68 1.86 6.14 1.77 21.33 19.47 1.14 0.10 0.11
�����ɷݺ�����ҵ 2.02 1.11 0.46 1.50 0.52 5.23 4.85 0.30 0.01 0.02
������ӫ��ҵ 3.20 2.82 0.25 2.79 0.40 7.52 6.91 0.55 0.07 0.05
������������ӫ��ҵ 2.12 1.87 0.16 2.05 0.07 2.70 2.51 0.17 0.01 -0.02
������������ӫ��ҵ 0.85 0.78 0.05 0.66 0.20 4.10 3.74 0.33 0.04 0.05
�����������뼯����ӫ��ҵ 0.14 0.09 0.05 0.05 0.08 0.39 0.38 0.01 0.02 0.01
������������ӫ��ҵ 0.09 0.09 0.00 0.03 0.06 0.32 0.28 0.03 0.00 0.01
�����������ι�˾ 271.14 163.94 65.53 212.71 58.43 591.35 532.75 49.05 10.24 7.17
���������ж��ʹ�˾ 1.45 0.79 0.50 1.08 0.37 2.84 2.38 0.45 0.18 -0.07
�����������������ι�˾ 269.69 163.15 65.03 211.63 58.07 588.50 530.36 48.60 10.05 7.24
�����ɷ����޹�˾ 158.51 84.20 31.60 93.03 65.48 220.83 188.10 23.34 4.56 16.39
����˽ӫ��ҵ 231.04 160.11 36.99 178.56 52.48 542.09 499.11 35.14 4.69 3.17
������˽ӫ������ҵ 6.24 5.07 0.66 4.33 1.91 15.63 14.04 1.07 0.04 0.04
������˽ӫ�ϻ���ҵ 1.06 0.82 0.22 0.75 0.31 3.32 3.03 0.20 0.01 -0.02
������˽ӫ�������ι�˾ 195.02 135.39 30.76 150.93 44.09 465.64 430.37 28.88 4.14 2.16
������˽ӫ�ɷ����޹�˾ 28.72 18.84 5.35 22.54 6.17 57.51 51.67 4.99 0.50 0.99
����������ҵ 5.42 1.67 3.50 5.27 0.16 5.73 4.80 0.51 0.08 -0.05
���ۡ��ġ�̨��ͷ����ҵ 20.47 13.21 5.08 14.15 6.32 37.79 32.41 4.18 1.52 0.67
�������ʾ�ӫ��ҵ 12.23 6.55 4.01 7.77 4.46 20.64 17.27 3.19 0.81 0.99
����������ӫ��ҵ 1.87 1.66 0.19 1.78 0.09 4.01 3.59 0.41 0.17 -0.10
    �ۡ��ġ�̨�̶��ʾ�ӫ��ҵ 6.37 5.01 0.88 4.60 1.77 13.14 11.55 0.58 0.53 -0.21
������ͷ����ҵ 97.41 69.46 17.53 62.77 34.64 172.45 151.45 19.74 7.77 6.06
�������ʾ�ӫ��ҵ 73.58 55.45 11.39 51.65 21.93 139.50 125.04 14.06 6.50 2.83
����������ӫ��ҵ 2.73 2.11 0.51 2.63 0.11 6.59 4.92 1.26 0.16 0.31
�������ʾ�ӫ��ҵ 21.09 11.91 5.63 8.49 12.60 26.36 21.50 4.42 1.10 2.93
����ҵ�� ��
���ۺ����� 378.10 201.68 106.48 288.30 89.80 667.11 577.35 78.13 18.97 15.10
��ʳʒ�����ϼ��̲���ʒר������ 14.86 9.90 2.77 11.16 3.71 30.55 26.49 3.52 0.48 0.71
����֯����װ������ʒר������ 19.74 8.67 9.80 13.76 5.97 21.56 17.66 3.01 0.40 0.73
���ļ���������ʒ������ר������ 41.04 26.32 10.41 24.75 16.29 54.02 40.89 10.78 0.59 2.18
��ҽҩ��ҽ������ר������ 62.60 47.33 7.32 51.26 11.34 112.84 103.35 7.80 0.43 0.12
��������ħ�г���ȼ�ϼ������ר������ 178.60 128.41 27.22 133.32 45.28 479.88 454.91 19.38 1.38 3.07
�����õ��������ӳ�ʒר������ 129.63 93.86 8.70 75.68 53.95 269.66 242.19 18.59 7.18 12.64
����𡢼ҿ߼�����װ�޲���ר������ 12.30 6.34 3.95 8.32 3.98 20.98 17.68 2.62 0.49 0.83
���޵��̼��������� 6.42 4.23 1.58 4.60 1.82 15.96 14.73 1.07 0.08 -0.01
����ӫ��ʽ�� ��
�������̵� 577.18 344.09 139.68 423.15 154.03 1116.52 1001.51 97.56 13.71 19.33
�������̵��ܵ� 185.49 131.25 25.02 125.62 59.87 362.39 319.20 32.44 10.98 13.47
�������̵�ֵ� 49.99 31.71 9.24 39.56 10.43 143.78 128.63 11.48 4.99 2.32
������ 30.62 19.69 4.29 22.81 7.81 49.86 45.90 3.43 0.34 0.26
������ҵ̬�� ��
���ٻ��̵� 265.02 123.18 86.18 190.85 74.17 362.69 305.48 50.98 7.26 14.24
�������г� 136.62 88.03 30.70 114.23 22.39 327.65 291.80 30.02 12.44 1.94
��רҵ�� 316.06 222.86 42.94 213.50 102.56 661.24 597.80 46.58 8.92 16.07
��ר���� 78.36 61.01 10.42 59.28 19.08 212.44 199.89 10.40 0.73 2.31
���䡡�� 47.23 31.66 7.98 33.29 13.94 108.53 100.27 6.92 0.66 0.83