-澳客足球竞猜

11-8���޶�����ס�޺ͳ���ҵ��ӫ�������2005�꣩
��λ����Ԫ
�ŀ ӫҵ�� �� �� �� �� ��ĩӵ��
���
������
��ĩӵ��
������
�ͷ����� �ͷ����� ��ʒ����
����
��������
�ܡ��� 193.63 51.48 125.43 6.99 9.73 153357 762738
��#���м����пع� 28.35 11.70 13.45 1.11 2.08 44369 110364
ס��ҵ 86.13 41.35 33.91 4.27 6.59 113949 263300
��#���м����пع� 21.71 9.87 9.27 0.99 1.58 37738 82856
���ǽ�ע�����ͷ� �� �� �� �� �� �� ��
��������ҵ 68.48 31.39 27.94 3.88 5.27 99269 230460
����������ҵ 18.85 8.56 8.17 0.80 1.32 34237 75901
����������ҵ 2.67 1.16 1.17 0.14 0.20 5358 11566
�����ɷݺ�����ҵ 1.29 0.63 0.40 0.10 0.16 1662 3935
������ӫ��ҵ 0.54 0.27 0.17 0.05 0.04 1176 1390
������������ӫ��ҵ 0.31 0.16 0.10 0.03 0.01 649 500
������������ӫ��ҵ 0.13 0.06 0.04 0.01 0.02 311 590
������������ӫ��ҵ 0.10 0.06 0.03 0.00 0.00 216 300
�����������ι�˾ 24.95 11.59 9.96 0.95 2.45 30282 69635
���������ж��ʹ�˾ 2.55 1.16 0.99 0.15 0.25 2852 6455
�����������������ι�˾ 22.40 10.43 8.97 0.80 2.20 27430 63180
�����ɷ����޹�˾ 4.77 1.53 1.42 1.51 0.31 1824 4660
����˽ӫ��ҵ 14.87 7.41 6.39 0.30 0.78 23715 61143
������˽ӫ������ҵ 2.11 0.91 1.05 0.03 0.12 4422 13651
������˽ӫ�ϻ���ҵ 0.05 0.01 0.03 0.00 0.01 69 237
������˽ӫ�������ι�˾ 12.62 6.43 5.28 0.26 0.64 18799 46480
������˽ӫ�ɷ����޹�˾ 0.09 0.06 0.03 0.00 0.00 425 775
����������ҵ 0.54 0.25 0.25 0.03 0.02 1015 2230
���ۡ��ġ�̨��ͷ����ҵ 8.22 4.55 2.83 0.34 0.50 7514 17111
�������ʾ�ӫ��ҵ 6.12 3.22 2.20 0.32 0.38 5414 13380
����������ӫ��ҵ 0.72 0.47 0.22 0.01 0.02 476 1030
�������ʾ�ӫ��ҵ 0.99 0.62 0.28 0.00 0.09 1396 1001
�����ɷ����޹�˾ 0.39 0.24 0.14 0.01 0.00 228 1700
������ͷ����ҵ 9.43 5.42 3.14 0.06 0.82 7166 15729
�������ʾ�ӫ��ҵ 2.95 1.67 0.94 0.05 0.29 3339 7935
����������ӫ��ҵ 1.36 0.63 0.68 �� 0.05 1287 2850
�������ʾ�ӫ��ҵ 5.12 3.12 1.52 0.01 0.48 2540 4944
����ҵ���� �� �� �� �� �� �� ��
������� 82.03 38.91 32.57 4.17 6.38 106685 247058
��һ���ù� 4.07 2.43 1.32 0.10 0.21 7164 15762
������ס�޷��� 0.03 0.01 0.02 0.00 �� 100 480
���ǽ��ȼ����� �� �� �� �� �� �� ��
������ 17.20 7.87 5.91 2.03 1.38 10956 25809
������ 27.06 13.44 10.58 0.73 2.32 26381 69341
������ 23.84 10.59 10.41 1.04 1.79 39335 91157
������ 8.79 4.39 3.50 0.24 0.65 22658 48114
��һ�� 1.12 0.60 0.45 0.00 0.06 1742 3933
������ 8.12 4.45 3.05 0.23 0.39 12877 24946
����ҵ 107.50 10.13 91.52 2.72 3.14 39408 499438
��#���м����пع� 6.64 1.83 4.18 0.13 0.51 6631 27508
���ǽ�ע�����ͷ��� �� �� �� �� �� �� ��
��������ҵ 84.78 9.45 69.93 2.53 2.87 36978 434413
����������ҵ 6.01 1.69 3.71 0.11 0.49 6085 24843
����������ҵ 2.92 0.80 1.69 0.21 0.23 2879 10549
�����ɷݺ�����ҵ 1.24 0.22 0.95 0.04 0.03 794 6980
������ӫ��ҵ 0.31 0.11 0.20 0.00 0.00 376 1005
������������ӫ��ҵ 0.30 0.11 0.19 0.00 0.00 376 805
�����������뼯����ӫ��ҵ 0.01 �� 0.01 �� �� �� 200
�����������ι�˾ 15.22 2.31 11.74 0.72 0.45 9803 69592
���������ж��ʹ�˾ 0.32 0.03 0.26 0.01 0.01 170 1660
�����������������ι�˾ 14.90 2.28 11.48 0.71 0.44 9633 67932
�����ɷ����޹�˾ 1.49 0.20 1.11 0.04 0.15 1189 8880
����˽ӫ��ҵ 56.39 4.12 49.41 1.36 1.51 15625 304541
������˽ӫ������ҵ 11.39 0.52 10.44 0.36 0.07 2419 74854
������˽ӫ�ϻ���ҵ 1.13 0.06 1.00 0.05 0.02 291 4918
������˽ӫ�������ι�˾ 40.79 3.51 35.04 0.92 1.32 12748 210061
������˽ӫ�ɷ����޹�˾ 3.09 0.03 2.93 0.03 0.11 167 14708
����������ҵ 1.19 0.02 1.11 0.05 0.00 227 8023
���ۡ��ġ�̨��ͷ����ҵ 3.77 0.29 3.16 0.10 0.22 857 17892
�������ʾ�ӫ��ҵ 2.24 0.27 1.74 0.03 0.20 762 8652
����������ӫ��ҵ 0.24 �� 0.24 �� �� �� 2660
�������ʾ�ӫ��ҵ 1.28 0.02 1.18 0.07 0.02 95 6580
������ͷ����ҵ 18.95 0.38 18.43 0.09 0.06 1573 47133
�������ʾ�ӫ��ҵ 9.90 0.22 9.66 0.00 0.02 752 19321
����������ӫ��ҵ 0.52 0.05 0.45 0.01 0.01 220 2370
�������ʾ�ӫ��ҵ 8.53 0.12 8.31 0.07 0.02 601 25442
����ҵ���� �� �� �� �� �� �� ��
�����ͷ��� 83.93 9.86 68.35 2.64 3.08 38744 437727
����ͷ��� 20.36 0.26 20.00 0.08 0.03 514 48445
�����ϼ��������� 0.31 �� 0.31 0.00 �� �� 1491
�������������� 2.90 0.01 2.85 0.00 0.03 150 11775
����ӫ��ʽ���� �� �� �� �� �� �� ��
�������̵� 75.40 9.04 61.55 2.22 2.59 35052 388773
�������̵��ܵ� 17.50 0.04 17.35 0.10 0.01 84 46698
�������̵�ֵ� 6.23 0.07 6.03 0.09 0.05 267 17774
������ 8.38 0.98 6.60 0.31 0.49 4005 46193